Informace ke zpracování osobních dat

Pavel Celta OKmoto se sídlem Otická 39, 74601 Opava, IČ 46080899 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti. 

Zabezpečení Vašich osobních dat
Firma Pavel Celta OKmoto dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba

Právo na informace
Vaším právem je požádat o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

 Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. 

Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.  

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese:
 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
 

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
 

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info(zavináč)okmoto.cz 
nebo na sídle firmy:

Pavel Celta OKmoto
Otická 39
74601 Opava
 

Webové stránky - soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:
 

  • ·        Vaše IP Adresa 
  • ·        Otevíraná stránka našeho webu
  • ·        Kód odpovědi http
  • ·        Identifikace Vašeho prohlížeče

 

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. 

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
 

Analýzy a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Firma Pavel Celta nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již  nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů těmito způsoby: odhlášení z odkazu v newsletteru, odesláním písemné žádosti na adresu firmy nebo na emailovou adresu info(zavináč)okmoto.cz
 

Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. V rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předáváme osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

 
Zpracování osobních údajů
Jak zpracováváme osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Nákup a dodání zboží

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), údaje o uskutečněném nákupu ( např. potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu ) (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení, prodej, doručení objednaného zboží

Doba zpracování

 3 roky

Zpracovatelé

Správce IT

Příjemci

Odběrná místa, Přepravní společnosti

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

je přímý marketing tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zakoupeného zboží a služeb firmy Pavel Celta OKmoto

Doba zpracování

3 roky

Zpracovatelé

Správce IT

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům.

Doba zpracování

3 roky

 

Daňová evidence

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

10 let od ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Správce IT

Příjemci

Smluvní společnosti, Přepravní společnosti, Auditor, Státní správa

 

Reklamace

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“).

Doba zpracování

3 roky

Zpracovatelé

Správce IT

Příjemci

Odběrná místa, Přepravní společnosti

 

Přihlášení k odběru novinek

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

zasílání nabídek a cenových zvýhodnění souvisejících s našim webem www.okmoto.cz / www.okmoto.sk

Doba zpracování

3 roky

Zpracovatelé

Správce IT

 
Registrace

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), údaje o uskutečněném nákupu ( např. potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu ) (Osobní údaj)

Účel zpracování

je nezbytný pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektů údajů

Doba zpracování

3 roky

Zpracovatelé

Správce IT

 
Dotaz

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

je nezbytný pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektů údajů

Doba zpracování

3 roky

Zpracovatelé

Správce IT

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne úterý, 20. ledna, 2023