Počet položiek: 0 0,00 €
!_zmenit jazyk cz_! !_zmenit jazyk sk_!

Obchodné podmienky

Všetok ponúkaný tovar je NOVÝ, zabalený v originálnom obale a s daňovým dokladom.

Informácie o majiteľovi obchodu


Firma: Pavel Celta - OKmoto.sk
Ulica: Otická 39 (areál NAVOS, a.s.)
Mesto: Opava, Česká republika
PSČ: 746 01

Sklad: Otická 39
Město: Opava, Česká republika
PSČ: 74601
E-mail: info(zavináč)okmoto.cz
Telefon: 00420 603 866 036
IČO: 46080899
DIČ: CZ7307125430
Evidováno: Živnostenský úřad v Opavě ev.č.:380601-5089-02


Ochrana osobných údajov

Firma PAVEL CELTA - OKmoto.sk ako prevádzkovateľ internetového obchodu garantuje bezpečnosť Vami poskytnutých dát.

Pokiaľ nakupujete ako fyzická osoba požadujeme pri nákupe uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu pre dodanie tovaru a fakturáciu
 • Telefón
 • E-mail

Pokud nakupujete jako fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název firmy
 • Adresu pro dodání zboží a fakturaci
 • IČO
 • DIČ
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Zároveň slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Pro vytvoření objednávky není potřeba provádět registraci.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Garantujeme, že Vaše osobní data nebudou poskytnuta,prodána nebo pronajata žádné třetí straně.Doprava na Slovensko

Dodáváme zboží pro fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatel a právnické subjekty.

Fyzické osoby: Výsledná cena je s DPH (21%)

Fyzické osoby-podnikatel a právnické subjekty (plátce DPH): Výsledná cena je bez DPH (21%). Nutné zaslat na email info@okmoto.cz kopií Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla.

TERMÍN DODÁNÍ: zpravidla 2 - 4 DNY

Způsob platby:

platba na dobírku: kupující zaplatí kupní cenu přepravci při předání zboží (DPD, Slovenská pošta, Zásilkovna). Přepravce vystaví doklad o zaplacení. Platba v EURO

platba předem v EURO: kupující poukáže kupní cenu na účet prodávajícího č.ú.IBAN: CZ3520100000002000613789 , BIC: FIOBCZPPXXX , variabilní symbol je číslo objednávky. Platba v EURO.

hotově: při osobním odběru zboží u prodávajícího. Platba v Českých korunách nebo v Euro.

Způsob úhrady přepravného:

Slovenská pošta, GLS
Ke každé objednávce: do 7000,- Kč s DPH se připočítává přepravné ve výši od 7,61 EURO, balné ZDARMA

Ke každé objednávce: nad 7000,- Kč s DPH (nad 304,35- €) přepravné a balné ZDARMA

Dobírka: od 1,30 EURO

Zásilkovna - výdejní místo
Ke každé objednávce: do 4000,- Kč s DPH se připočítává přepravné ve výši 6,48 EURO, balné ZDARMA

Ke každé objednávce: nad 4000,- Kč s DPH (nad 173,91 €) přepravné a balné ZDARMA

Dobírka: 1,17 EURO

U ZBOŽÍ KDE JE UVEDENO DOPRAVA ZDARMA-PLATÍ POUZE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Způsob přepravy:

Přepravu zboží pro nás zabezpečují smluvní přepravci těchto firem: GEIS.

 


Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se k odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena včetně dopravného (pokud byla účtována).

 • odešlete dopis (e-mail) na adresu info(zavináč)okmoto.cz s textem: "Požaduji odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo daňového dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
 • zboží doručte zpět na adresu prodávajícího.
 • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naší adresu, musí být v původním obalu, nerozbalené, nesmí nést známky použití, nesmí být poškozené včetně obalu, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílatele.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Kupující (konečný zákazník/soukromá osoba - nikoliv právnická osoba) má právo objednávku, nebo její část, stornovat. V takovém případě musí prodávajícího včas, ještě před expedováním objednávky, informovat. Na pokrytí části nákladů spojených se zrušením objednávky, se kupující zavazuje uhradit poplatek ve výši 15% z ceny zboží, jehož objednávku chce stornovat, nejméně však 150Kč. Uhrazení poplatku proběhne na základě faktury vystavené prodávajícím. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poplatky/smluvní pokuty) budou prodávajícím postoupeny partnerské firmě a budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího, čímž souhlasí a bere na vědomí, že každá objednávka je závazná (dle Občanského zákoníku § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb). Pokud tedy objednávka zaslaná na dobírku nebude kupujícím (spotřebitel, podnikatel, právnická osoba) převzata nebo vyzvednuta, bude v každém případě prodávajícím vyžadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 200Kč. Uhrazení poplatku proběhne na základě faktury vystavené prodávajícím. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poplatky/smluvní pokuty) budou prodávajícím postoupeny partnerské firmě a budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším možném termínu.

Veškeré nabízené zboží je NOVÉ, BALENÉ V ORIGINÁLNÍM OBALU A S DAŇOVÝM DOKLADEM.

Informace o majiteli obchodu


Firma: Pavel Celta - OKmoto.cz
Ulice: Otická 39 (areál NAVOS, a.s.)
Město: Opava
PSČ: 746 01

Sklad: Otická 39
Město: Opava
PSČ: 74601
E-mail: info(zavináč)okmoto.cz
E-mail: reklamace(zavináč)okmoto.cz
Telefon: 603 866 036
Telefon: 553 821 502
IČO: 46080899
DIČ: CZ7307125430
Evidováno: Živnostenský úřad v Opavě ev.č.:380601-5089-02


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení
2. Vymezení pojmů
3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
4. Dodání zboží
5. Platební podmínky
6. Způsoby plateb
7. Právo odstoupení od smlouvy
8. Odpovědnost za vady zboží - záruka
9. Záruční lhůta
10. Rozpor s kupní smlouvou
11. Reklamace
12. Ochrana osobních dat

1.Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je firma Pavel Celta - OKmoto.cz , evidován: Živnostenský úřad v Opavě ev. č.: 380601-50859-02 se sídlem Otická 39, 74601 Opava, IČO: 46080899, DIČ: CZ7307125430. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2.Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem - je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po uzavření smlouvy bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Dle §53(6) občanského zákoníku je přílohou tohoto potvrzení objednávky aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Volání na naši infolinku č. 603866036 není zdarma.

4. Dodání zboží

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby či pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání :

Ke každé objednávce: do 3000,- Kč s DPH se připočítává přepravné ve výši 90,- Kč (DPD), 100,- Kč (Česká pošta - balík na poštu) , 105,- Kč (Česká pošta - balík do ruky), 85,- Kč (GEIS), balné ZDARMA (KROMĚ VYBRANÉHO ZBOŽÍ S OZNAČENÍM DOPRAVA ZDARMA)

Ke každé objednávce: nad 3000,- Kč s DPH přepravné a balné ZDARMA

Osobní odběr: 0,- Kč - při osobním odběru zboží v naší provozoně.

Způsob přepravy:

Přepravu zboží pro nás zabezpečují smluvní přepravci těchto firem: GEIS, DPD, Česká pošta.

Česká pošta balík do ruky: Klasické doručení Českou poštou do 24h od expedice zboží. Česká pošta Vás informuje o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání. V případě, že nebudete zastiženi, bude pro Vás balík připraven k vyzvednutí na nejbližší poště.

Česká pošta balík na poštu: Zásilku si vyzvednete na jedné z 2 600 poboček pošty po celé ČR. Balík si můžete vyzvednout po dobu sedmi dnů, kdykoliv v průběhu otevírací doby dané pošty. Česká pošta Vás informuje o možnostech vyzvednutí prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání a znovu v okamžiku uložení balíku na poště.

GLS: Zásilka Vám bude doručena do 24h od expedice zboží. V den expedice budete e-mailem a teleonicky informován o termínu doručení.

Doprava MOTOPNEU: Tento způsob dopravy je určen pro přepravu POUZE MOTOPNEU.
Cena dopravného je 60,- Kč za kus MOTOPNEU a to v případě, obsahuje-li objednávka více než 1 ks zboží. Obsahuje-li objednávka pouze 1 kus zboží, účtujeme dopravné dle typu přepravní služby. Je-li součástí objednávky další zboží v hodnotě nad 3000,- Kč s DPH , pak máte dopravu ZDARMA.

5. Platební podmínky

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Pokud bude cena vyšší než na uzavřené kupní smlouvě, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.
U řetězových sad, u kterých kupující požaduje jiný počet zubů předního kolečka nebo rozety, případně jiného počtu článků řetězu a výsledná cena se tím zvýší o více než 5 %, je prodávající povinen kupujícího na tuto změnu upozornit telefonicky nebo emailem.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží, nebo po dobu časově určenou. Platnost aktuální nabídky a ceny si může spotřebitel ověřit na tel. č. : 603866036

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny.

6. Způsoby plateb

platba v hotovosti: 0,- Kč - při osobním odběru zboží v naší provozoně.

platba na dobírku: 20,- Kč (DPD) , 25,- Kč (GEIS) , 30,- Kč (Česká pošta) s DPH - při zasílání přepravní službou

platba převodem: 0,- Kč - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet 1841600339/0800 u České spořitelny. Po dokončení objednávky Vám bude zaslám email s potvrzením Vaší objednávky a podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky ). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na placené (dle vašeho tarifu) infolince č 603866036 nebo mailem: info(zavináč)okmoto.cz

7. Právo odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem :

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14.den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE
Odešlete prosím e-mailem na info@okmoto.cz a následně přibalte ke zboží.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Peníze za zboží a náklady na dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv :

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Kupující (konečný zákazník/soukromá osoba - nikoliv právnická osoba) má právo objednávku, nebo její část, stornovat. V takovém případě musí prodávajícího včas, ještě před expedováním objednávky, informovat. Na pokrytí části nákladů spojených se zrušením objednávky, se kupující zavazuje uhradit poplatek ve výši 15% z ceny zboží, jehož objednávku chce stornovat, nejméně však 150Kč. Uhrazení poplatku proběhne na základě faktury vystavené prodávajícím. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poplatky/smluvní pokuty) budou prodávajícím postoupeny partnerské firmě a budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího, čímž souhlasí a bere na vědomí, že každá objednávka je závazná (dle Občanského zákoníku § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb). Pokud tedy objednávka zaslaná na dobírku nebude kupujícím (spotřebitel, podnikatel, právnická osoba) převzata nebo vyzvednuta, bude v každém případě prodávajícím vyžadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 150Kč. Uhrazení poplatku proběhne na základě faktury vystavené prodávajícím. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poplatky/smluvní pokuty) budou prodávajícím postoupeny partnerské firmě a budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího :
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

8. Odpovědnost za vady zboží - záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Motobaterie: Záruka na výrobní vady 24 měsíců. Záruka na kapacitu 6 měsíců. Po 6 měsicích se případné poškození akumulátoru bere jako běžné opotřebení věci.

9. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě, která uvádí v souladu s jinými právními předpisy dobu, po kterou lze věc použít, stanovená záruční doba delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

 • právo na bezplatnou opravu zboží
 • právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada celkem 3x) nebo pro větší počet vad řádně užívat.
 • Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat
 • Právo na slevu má spotřebitel tehdy, pokud nevyužil žádného jiného výše uvedeného práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

10. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy, popřípadě zaslat na naši adresu: Pavel Celta - Okmoto.cz, Otická 39, 74601 Opava

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu, nebo na daňovém dokladu . Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se telefonicky na č. 603866036 nebo zašlete dotaz na email reklamace@okmoto.cz

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

11. Ochrana osobních dat

Společnost/ firma Pavel Celta - OKmoto.cz se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pro vytvoření objednávky není potřeba provádět registraci.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:

Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:

Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČO
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou námi poskytována žádným subjektům ani žádné třetí straně.

Svou registrací v internetovém obchodu www.okmoto.cz souhlasíte se:

- zpracováním Vašich osobních údajů firmou Pavel Celta - OKmoto.cz k marketingovým účelům.
- zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu . Odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce nebo na e-mailu:

Váš souhlas
Používáním internetového obchodu www.okmoto.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Změna a výmaz Vašich osobních údajů
Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když nám zavoláte na tel.č. 603866036 nebo napíšete na email info@okmoto.cz Vaše registrace bude dle vašeho požadavku změněna či vymazána.

12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Obchodní podmínky pro SLOVENSKO

Všetok ponúkaný tovar je NOVÝ, zabalený v originálnom obale a s daňovým dokladom.

Informácie o majiteľovi obchodu


Firma: Pavel Celta - OKmoto.sk
Ulica: Otická 39 (areál NAVOS, a.s.)
Mesto: Opava, Česká republika
PSČ: 746 01

Sklad: Otická 39
Město: Opava, Česká republika
PSČ: 74601
E-mail: info(zavináč)okmoto.cz
Telefon: 00420 603 866 036
Telefon: 00420 553 821 502
IČO: 46080899
DIČ: CZ7307125430
Evidováno: Živnostenský úřad v Opavě ev.č.:380601-5089-02


Ochrana osobných údajov

Firma PAVEL CELTA - OKmoto.sk ako prevádzkovateľ internetového obchodu garantuje bezpečnosť Vami poskytnutých dát.

Pokiaľ nakupujete ako fyzická osoba požadujeme pri nákupe uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu pre dodanie tovaru a fakturáciu
 • Telefón
 • E-mail

Pokud nakupujete jako fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název firmy
 • Adresu pro dodání zboží a fakturaci
 • IČO
 • DIČ
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Zároveň slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Pro vytvoření objednávky není potřeba provádět registraci.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Garantujeme, že Vaše osobní data nebudou poskytnuta,prodána nebo pronajata žádné třetí straně.